KTO SME  —

O nás


Sme rodinná firma poskytujúca služby v oblasti účtovníctva, ekonomického poradenstva, daní a personalistiky už 25 rokov.

Kladieme veľký dôraz na vytvorenie pevného a dlhodobého vzťahu s klientom, pričom uprednostňujeme osobné stretnutia, aby sme sa oboznámili so špecifickými problémami a potrebami každého klienta. Za roky pôsobenia sme vypracovali stovky daňových priznaní a riešili problémy desiatok podnikateľov a firiem. Vyvíjame sa spoločne s premenlivým daňovým systémom Slovenska a to je pri pomoci klientom ich najväčšou devízou.

Okrem vedenia účtovnej agendy vzdelávame v oblasti podnikania, pomáhame klientom pri zakladaní a rozvoji firiem a poskytuje služby v oblasti personalistiky a recruitingu zamestnancov.

ČO PONÚKAME  —

NAŠE SLUŽBY


Jednoduché účtovníctvo


Spracovanie dokladov a kontrola ich správností

Zaúčtovanie dokladov

Vedenie peňažného denníka

Evidencia prijatých a vydaných faktúr

Evidencia záväzkov a pohľadávok

Evidencia majetku a výpočet odpisov

Spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz

Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov spolu s účtovnou závierkou

Účtovné poradenstvo

Podvojné účtovníctvo


Spracovanie dokladov a kontrola ich správností

Zaúčtovanie dokladov

Vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

Evidencia prijatých a vydaných faktúr

Evidencia záväzkov a pohľadávok

Evidencia majetku a výpočet odpisov

Spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz

Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov spolu s účtovnou závierkou a poznámkami

Účtovné poradenstvo

Dane


Spracovanie a podávanie daňových priznaní k:

Dani z príjmu fyzických aj právnických osôb

Dani z pridanej hodnoty

Dani z motorových vozidiel

Dani zo závislej činnosti

Daňové priznania vypracujeme a na základe autorizácie alebo pomocou prístupových údajov priamo zašleme na finančnú správu.

Mzdy a personalistika


MZDY

Výpočet miezd zamestnancov

Vypracovanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Vypracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

Vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

Výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň

PERSONALISTIKA

Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v príslušných poisťovniach

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd a dodatkov

Vypracovanie potvrdení pre zamestnancov

Personálne poradenstvo

Mzdy spracujeme a elektronicky zašleme bezpečne zaheslované zamestnávateľovi. Mesačné výkazy elektronicky posielame do príslušných poisťovní a na finančnú správu.

HR poradenstvo


Analýza pracovného miesta

Vyšpecifikovanie znalostí a zručností budúceho zamestnanca

Vyhľadávanie uchádzačov pomocou inzercie, sociálnych sietí, networkingu (kontaktov), directsearch (priame vyhľadávanie)

Selekcia uchádzačov podľa vami zvolených kritérií

Telefonické pred – pohovory

Príprava a zorganizovanie pohovorov